Kanalflottans
Ångfartygs-Befälhafvare
Sällskap

Sällskapets tillika Stiftelsens styrelse för 2023

Ordförande

Bertil Hammargren
E-post: ordforande@kanalflottan.se
Tel: 0734-266414

Vice Ordförande

Martin Lennström
E-post: martin.lennstrom@live.se

Ledamot/Kassaförvaltare

Rickard Gerle
E-post: rickard.gerle@stenaline.com

Ledamot

Magnus Backman
E-post: magnus.backman@arendalshipping.se

Ledamot

Magnus Andås
E-post: andaas1969@gmail.com

Ledamot

Per Flodberg
E-post: perflodberg@gmail.com

Ledamot

Mikael Hinnerson
E-post: mikael.hinnerson@gmail.com

Suppleanter

Christoffer Guldbrand
Michael Vejdebring
Markus Niklasson

Revisor

Bertil Karlsson
E-post: bertilkarlsson384@gmail.com
Tel: 0730-467065

Revisorsuppleant

Johan Eriksson
E-post: erikssonj@hotmail.com

Sekreterare

Maria Gerle
E-post: info@kanalflottan.se