Kanalflottans
Ångfartygs-Befälhafvare
Sällskap

Sällskapets tillika Stiftelsens styrelse för 2023

Ordförande

Bertil Hammargren
E-post: ordforande@kanalflottan.se
Tel: 0734-266414

Vice Ordförande

Martin Lennström
E-post: martin.lennstrom@live.se

Ledamot/Kassaförvaltare

Rickard Gerle
E-post: rickard.gerle@stenaline.com

Ledamot

Magnus Backman
E-post: magnus.backman@arendalshipping.se

Ledamot

Magnus Andås
E-post: andaas1969@gmail.com

Ledamot

Per Flodberg
E-post: perflodberg@gmail.com

Ledamot

Mikael Hinnerson
E-post: mikael.hinnerson@gmail.com

Suppleanter

Christoffer Guldbrand
Michael Vejdebring
Markus Niklasson
John Nauckhoff

Revisor

Johan Eriksson
E-post: erikssonj@hotmail.com
Tel: 0708-152268

Revisorssuppleant

Bertil Karlsson

Sekreterare

Maria Gerle
E-post: info@kanalflottan.se

Hedersledamot sedan 2023

Sjökapten Bertil Karlsson