Kanalflottans
Ångfartygs-Befälhafvare
Sällskap

Sällskapets tillika Stiftelsens kalender för 2024

Torsdagen den 18 januari 2024Allmänt Möte ombord S/S Marieholm
Torsdagen den 14 mars 2024 Allmänt Årsmöte ombord S/S Marieholm
Torsdagen den 28 november 2024Allmänt Möte ombord S/S Marieholm

Kallelse till allmänna möten sker via kallelsekort senast 14 dagar innan till medlems registrerade e-postadress eller i det fall detta saknas, till medlems folkbokföringsadress.

Anmälan till möte sker senast fyra dagar innan, se kontaktuppgifter här.