Kanalflottans
Ångfartygs-Befälhafvare
Sällskap

Sällskapets tillika Stiftelsens kalender för 2023

Torsdagen den 19 januari 2023Allmänt Möte ombord S/S Marieholm
Lördagen den 18 mars 2023Kanalflottan firar 135 år
med jubileumsfest på Kajskjul 8
Torsdagen den 13 april 2023 *Allmänt Årsmöte ombord S/S Marieholm
Torsdagen den 30 november 2023Allmänt möte ombord S/S Marieholm

*Det allmänna årsmötet för 2023 har flyttats fram en månad med anledning av 135-års firandet, i enlighet med stadgarna § 18 skall allmänt årsmöte hållas så nära 15 mars som möjligt. 

Kallelse till allmänna möten sker via kallelsekort senast 14 dagar innan till medlems registrerade e-postadress eller i det fall detta saknas, till medlems folkbokföringsadress.

Anmälan till möte sker senast fyra dagar innan, se kontaktuppgifter här.